Όροι & Προϋποθέσεις

1. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζουν για το πώς να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες www.ctb.gr αναφερόμενη εφεξής ( Υπηρεσία) που παρέχονται από την εταιρεία “Euro-Telecommerce” IKE.

2. Μέσω της υπηρεσίας δίνεται στον καταναλωτή η δυνατότητα α) για να αναζητήσετε τη βάση δεδομένων της δραστηριότητας μιας επιχείρησης ή επαγγελματία φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το όνομα λέξεις-κλειδιά εταιρείας ή επαγγελματικό όνομα ή το είδος και την τοποθεσία της επιχείρησης ή επαγγελματία νομών γραπτώς ή περιοχή ή διαδρομή η έδρα β) τον προσδιορισμό των γεωγραφικών χαρτών διατίθενται στον δικτυακό τόπο ακριβώς όπου η έδρα της επιχείρησης ή επαγγελματία που αναζητούν γ) προώθηση των εταιρικών δεδομένων (ιδίως το όνομα ή το όνομα, τη είδος της επιχείρησης και έδρα) και να το συμπεριλάβει στον τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της εταιρείας.

3. Για τη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών ανάλογα με την κατηγορία των επιχειρηματικών και επαγγελματικών άτομα στην αρχική σελίδα του site είναι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, έτσι ώστε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα από αυτά και να καθορίσει τη θέση που νοιάζεται, μπορεί γρήγορα να αναζητήσετε πληροφορίες που αναζητούν.

4. Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτή την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών, εικόνων ή βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Εμπορική χρήση αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται.

5. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα διαφήμισης και υπηρεσιών και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύονται οι χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για την αυτοματοποιημένη εξαγωγή δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση.

6. Αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο (π.χ., βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες, λογότυπα, εμπορικά σήματα) δείχνει ή παρέχει επισκέπτες του δικτυακού τόπου για προσωπική χρήση προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο των σημάτων. Η εμφάνισή τους στον δικτυακό τόπο δεν συνιστά εκχώρηση ή μεταβίβαση της άδειας. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, απόδοση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή υπηρεσιών ή / και του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλο ή εν μέρει, εάν το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία ή τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται. Απαγορεύεται στην προσθήκη, τροποποίηση ή / και τη διαγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή τις φωτογραφίες που μπορεί να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα της ή των σχετικών καρτών. Ειδικότερα, για τις εικόνες των τόπων που αποστέλλονται από τους χρήστες την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης που οι καταναλωτές να παρέχουν www.ctb.gr απλή άδεια, δηλαδή σταματώντας τις φωτογραφίες σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι χρήστες που στέλνουν τις εικόνες τους δείχνει ότι είναι δική τους εργασία ή που έχουν λάβει τη συγκατάθεση του νόμιμου κατόχου τους κρέμεται σε www.ctb.gr και ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις φωτογραφίες. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων στην παραπάνω εικόνα, η ευθύνη που λαμβάνεται μόνο από τον χρήστη ο οποίος έστειλε τη φωτογραφία.

7. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχεται “ως έχει”. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα, την πληρότητα των πληροφοριών. Η δρομολόγηση επιδόσεις της διεύθυνσης στην διεύθυνση ή αποτέλεσμα ορόσημο αλγόριθμο και μπορεί να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις που γίνονται από τους χρήστες με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή η πρόσβαση μέσα από αυτό. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών antivirus λογισμικού και hardware.

8. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, χωρίς διακοπή, και αυτό θα λειτουργήσει χωρίς λάθη και παραβιάσεις. Λόγω τεχνικών συνθήκες που δεν επηρεάζουν την εταιρεία μπορεί να είναι διακοπή, ιδιαίτερα στην απουσία του διαδικτύου ή του δικτυακού τόπου, καθώς επίσης και διακοπή της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των μέτρων για τη διατήρηση και την ενημέρωση. Ο χρήστης δηλώνει τη συμμόρφωση με αυτά τα μέτρα, όσο το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας και να επικοινωνούν έγκαιρα και συναφείς αρνητικές επιπτώσεις λογική. Μια τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από τον ήχο λόγω της χρήσης ή / και στερούνται την περίοδο της υπηρεσίας, οι πληροφορίες σε αυτό το site. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν είναι ο υπεύθυνος για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της εταιρείας στην οποία αναφέρονται στις συνδέσεις με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ιστοσελίδες τρίτων, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απώλεια ή ζημιά μπορεί να υποφέρει. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Ο χρήστης πρέπει να ενεργήσει προσεκτικά και να ενημερωθείτε σχετικά με τη συμμόρφωση με τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεται.

9. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων των επιχειρήσεων και ειδικοί της εταιρείας θα υποβληθούν σε επεξεργασία (χωρίς περιορισμό συλλέγονται, καταγράφονται, οργανωμένη, αποθηκεύονται) με την υπηρεσία, και να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες η εταιρεία και σύμφωνα με το νόμο της ιδιωτικής ζωής (αν ισχύει). Η χρήση της υπηρεσίας των χρηστών που φέρει την εξασφάλιση συγκατάθεσή τους για την εταιρεία να επεξεργαστεί τα δεδομένα τους στην υπηρεσία.

10. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μέσα από ένα αριθμό +302118008007 ή με την αποστολή ενός μηνύματος στο info@ctb.gr . Μέσα από τα παραπάνω μέσα επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει τα προσωπικά του δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία σε συστήματα πληροφοριών, εφαρμόζοντας τη διόρθωση, την αλλαγή ή διαγραφή τους. Αν ο χρήστης θέλει να διαγράψει από τη βάση δεδομένων που τηρείται από την εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει δήλωση υπογεγραμμένη από τη διαγραφή των πληροφοριών του συστήματος της εταιρείας email: info@ctb.gr . Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η εταιρεία λαμβάνει καμία δήλωση υπογεγραμμένη χρήστη να διαγράψει τις πληροφορίες από το σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών εντός της υπηρεσίας και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων.

11. Η εταιρεία (η ίδια ή / και σε συνεργασία με τρίτους, ειδικά κατασκευασμένα για το σκοπό αυτό) συλλέγει πληροφορίες για την κυκλοφορία αυτό το site για να μετρήσει τα στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών των εξαγωγών και τη βελτίωση της λειτουργίας, ιδίως μέσω της χρήσης των cookies, web beacons, κ.λπ. Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψη στις σελίδες του site που επισκέπτεται ο χρήστης, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν, μπορεί να “φορτωθεί” στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή ενός επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο και μόνο για να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε χρήστη. Ο τελικός χρήστης μπορεί να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser), έτσι ώστε να προειδοποιήσει τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα www.ctb.gr ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τη χρήση των cookies σε καμία περίπτωση.

12. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του www.ctb.gr .

13. Η χρήση της υπηρεσίας αυτής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

14. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με αυτές τις συνθήκες, θεωρείται ότι είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας.